Andreas Henrik Stibolt

Casper Henrik Stibolt.

Født 4. juli 1840 i Vorde, Nørlyng.

Død 24. august 1900 i København.

Casper Henrik var cand.theol. og viceskoleinspektør.

Gift i Vor Frue Kirke, København, den 27. december 1868 med Elisa AMALIE Nielsen, født 9. november 1835 i Herstedøster.


Elisa AMALIE Nielsen.

Født 1835 og gift i 1868 med Casper Henrik Stibolt.

Casper Henrik Stibolt

Søn af Andreas Henrik (Ibenius) Stibolt (1802-1866) og Rose Ernestine Hjorth (1815-1891).


Adelskalender bind 1912:

Casper Henrik Stibolt, født 4. juli 1840 i Vorde, 1861 Student, 1867 Cand. theol., Viceinspektør ved de offentlige skoler i København, død 24. august. 1900 i København; gift 27 december 1868 i Vor Frue Kirke i København med Elisa Amalia Nielsen, født 9. november 1835.


Barn: Rosa Johanne Stibolt, 1870-1932.


Deres barn

Rosa Johanne Stibolt, født 8. november 1870 i København. Død 14. september 1932. Gift 6. april 1900 i Vor Frue Kirke i København med tandlæge Emil Aae, født 23. juni 1873 i Horsens.

Skilt i 1908.