Andreas Henrik Stibolt

Rose Ernestine Lorentsdatter Hjorth

Gift med Andreas Henrik (Ibenius) Stibolt (1802-1866).

Rose Ernestine Lorentsdatter Hjorth. født 13. februar 1815 i Nylars Præstegård på Bornholm og døde 31. december 1891 i København. Datter af provst Lorents Andreas Jørgensen Hjorth (1778-1836) og hustru Rose Ernestine Dørschel (1778-1848).

Gift med Andreas Henrik (ibenius) Stibolt.


Andreas Henrik (Ibenius) Stibolt.

Født 10. juli 1802 i Hirchholm Sogn, Københavns Amt. Døbt 25. august 1802 i Garnisons Kirke i København. Død 25. februar 1866 i København.

Aagerup Kirke, 2009, foto JC.

Hendes far, Lorents Andreas Jørgensen Hjorth, var søn af major ved det borgerlige infanteri og brygger Jørgen Hansen Hjorth (1739-1805) og Dorthe Maria Ørsland (1741-1814). Han blev født 11. december 1778 på Christianshavn i København og døde 2. februar 1838 i Ågerup Sogn, Sømme Herred, Københavns Amt. I 1798 bestod han den teologiske embedseksamen med karakteren: Laudabilis et qviden egregie. I 1801 blev han overlærer ved Sø-Etatebs haandværksstok skole og senere samme år (november) sognepræst for Ols og Allinge på Bornholm. I april 1812 blev han sognepræst for Nylarsker og Vestermarie på Bornholm. I 1816 blev han forstander og førstelærer ved det af ham stiftede Bornholmske Skolelærer Seminarium. I november 1820 blev han sognepræst for Herstedøster og Herstedvester på Sjælland, 1825 i Rønne og for St. Knuds menighed, samt provst over Bornholm. I februar 1829 blev han sognepræst til Aagerup og Kirkerup på Sjælland.

Han giftede sig 1. maj 1801 i København med Rose Ernestine Dørschel, som var datter af slotsgartner ved Bernstorff Slot og Rosenborg Christoffer Dørschel, født i 1719 og død 28. oktober 1782 og hustru Anna CATHARINE Margrethe Køhne (1738-1792).

Lorentz Andreas Jørgensen Hjorth og Rose Ernestine Dørschel fik 11 børn.

 

 1. Dorthea Emilie Hjorth, født 14. februar 1802 i København, død 1874 i Roskilde. Hun blev aldrig gift.
 2. Hansine Kathinka Sofie Hjorth, født 6. juni 1804 i København, død 13. marts 1888. Hun blev aldrig gift
 3. Emilie Lorentsdatter Hjorth, født 30. maj 1806 på Olsker Præstegaard, Bornholm.
 4. Hannah Sørine Maria Hjorth, født 4. juni 1808 på Olsker Præstegård, Bornholm, død i april 1891. Hun blev den 30. oktober 1830 gift i Sonnerup ved Holbæk med skolelærer og kirkesanger Lauritz Bache, født 10. februar 1808 i Helsingør, død 3. april 1871. De fik 9 børn.
 5. Christian Georg Lorentsen Hjorth, født 4. juni 1808. Han var skibskaptajn i Philadelpia og døde på søen i september 1867. Gift med Jane Linton, født 29. september 1817 i Philadelpia, død 15. april 1877 i Philadelpia. De fik 8 børn.
 6. Søren Hald Lorentsen Hjorth, født 26. september 1810 på Olsker Præstegaard, Bornholm. Han blev sømand og døde ung og ugift.
 7. Lorents Andreas Lorentsen Hjorth, født 5. nov 1812 i Nylars, Bornholm, død 6. juli 1883 på Kommunehospitalet i København. Han blev gift den 3. juli 1845 i København (Trinitatis sogn) med Therese Frederikke Mathiessen, født 26. oktober 1812 i København, død 2. april 1868. De fik 4 børn.
 8. Rose Ernestine Lorentsdatter Hjorth (1815-1861), gift med Ibenius.
 9. Christophora Catharina Margaretha Hjorth, født 10. feb 1817 på Nylarsker Præstegaard, Bornholm, død 28. marts 1884. Hun var ugift og husbestyrerinde hos en bror.
 10. Hans Jacob Jørgensen Lorentsen Hjorth, født 23. jun 1819 på Nylarsker Præstegaard, Bornholm, død 6. november 1880 i Gevninge Sogn ved Roskilde, hvor han var skolelærer. Gift 10. oktober 1851 i Gevninge med Vilhelmine Marie Eriksdatter Demandt, født 25. september 1830 i Taarnby. De fik 2 børn.
 11. Henriette Frederikke Lorentzdatter Hjorth, født 17. september 1822 i Herstedøster Sogn, død 18. april 1885. Gift med læge Nicolaj Edvard August Matthiessen, født 7. november 1814 i København, død i 1885. (Læge i Hellebæk). De fik 5 børn.

Roses farfar.

Jørgen Hansen Hjorth, født 9. august 1739 i Aalborg, Budolfi Sogn, død 24. april 1805 på Christianshavn. Brygger og major ved det borgerlige infanteri. Gift 15. april 1771 i Holmens Kirke med Dorthe Maria Ørsland (1741-1814).

Roses farmor.

Dorthe Marie Ørsland, født 28. marts 1741 i København, død 4. maj 1814 på Christianshavn. Gift med Jørgen Hansen Hjort.

Christiane Dørschel (1761-1804) gift med overkrigskommissær  Ebbe Jacob Sletting (1754-1837).

Ebbe Jacob Sletting (1754-1837) gift med Christiane Dørschel.

Maria Magdalene Dørschel (1766-1789) gift med Hans Joachim Becker.

Henriette Frederikke Dørschel (1768-1829). Gift med Henrik Even Moe (1756-1798). Portræt malet af hendes svoger Jens Juel.

Henrik Even Moe, cancelliråd og sekretær i admiralitetet. Portræt af Jens Juel

Rosine Dørschel (1771-1831) gift 1790 med Jens Juel.

Roses moster.

Billedet er link til Wikipedia.

Selvportræt af Jens Jørgensen Juel (1745-1802), som var gift med moderens søster Rosine Dørschel.


Rose Ernestine Lorentsdatter Hjorths mor Rose Ernestine Dørschel, var yngste barn af slotsgartner Christoffer Dørschel, født i 1719 og død 28. oktober 1782 og hustru Anna CATHARINE Margrethe Køhne (1738-1792). De fik 10 børn.


 1. Charitte Elisabeth Dørschel (1760-1811). Gift 29. august 1781 i Skt. Petri, København, med kongelig gartner på Rosenborg Carl Emilius Døllner (1749-1791). De fik 4 børn.
 2. Christiane Dørschel (1761-1804), gift 18. januar 1785 i Holmens Kirke med Ebbe Jacob Sletting (1754-1837), senere overkrigskommissær. De fik 5 børn.
 3. Henrich Anton Peter Dørschel (1763- ), gartner på Charlottenlund.
 4. Maria Magdalene Dørschel, født i 1766, død i 1789, Gift med Hans Joachim Becker, født i 1753, død i 1789. Han var sekretær og tømmerforvalter ved Holmen. De fik 1 barn.
 5. Henriette Frederikke Dørschel, født i 1768, død 16. januar 1829. Gift med Henrik Even Moe, nfødt i 1756, død 4. april 1798. Han var kancelliråd og sekretær i admiralitetet. De fik 2 børn.
 6. Rosine Dørschel, født 13. maj 1771 i Gentofte, død 16. november 1831 i København. Gift 9. februar 1790 med kunstmaler Jens Jørgensen Juel, født 12. maj 1745 i Balslev på Fyn, død 27. december 1802. De fik 5 børn.
 7. Andreas Peder Dørsche, født i 1772, død i 1806.
 8. Charlotte Amalie Dørschel, født 19. marts 1774, død 28. december 1846. Gift med Johan August Vilhelm von Schertiger, født 3. november 1764, død 8. juli 1821. Kaptajn og senere oberstløjtnant. De fik 3 børn.
 9. Johan Christoffer Dørschel, født i 1776, død i 1788.
 10. Rose Ernestine Dørschel (1778-1848).  Rosine Dørschel og Jens Jørgensen Juel fik 5 børn:


  1. Elisabeth JULIE Cathrine Juel, født 23. november 1791, død i 1827. Gift 8. februar 1817 med Christoffer Wilhelm Eckersberg, født 2. januar 1783 i Blåkrog ved Varnæs, Aabenraa, død 22. juli 1853). Maler og professor ved Kunstakademiet.
  2. Susanne (Sanne) Henriette Emilie Juel, født i 1792, død 30. december 1840. Gift i 1828 med Christoffer Wilhelm Eckersberg, født 2. januar 1783 i Blåkrog ved Varnæs, Aabenraa, død 22. juli 1853). Maler og professor ved Kunstakademiet.
  3. Jørgen Juel, født i 1795.
  4. Henrich Even Juel, født i 1798.
  5. Carl Juel, født i 1800.

  Elisabeth JULIE Cathrine Juel gift med C. W. Eckerberg, portræt af Eckersberg.

  Susanne (Sanne) Henriette Emilie Juel gift med C. W. Eckersberg, portræt af Eckersberg.

  Billedet er link til Wikipedia

  C. W. Eckersberg (1783-1853), selvportræt 1811 (SMK), Gift med Julie Juel og senere med Sanne Juel.