Andreas Henrik Stibolt

Beatus Dodt

Gravsten, Asminderød Kirkegaard.

Christian Harry Carl Adolf Louis Valdemar BEATUS Dodt

Et af Andreas Henrik Stibolts børnebørn. Yngste barn af Cathrine Stibolt (1776-1832) og Frants Martin Dodt (1776-1819).


Beatus Dodt blev født den 25. november 1817 i Fredensborg og døde 16. marts 1901. Begravet på Asminderød Kirkegaard, Fredenborg,  den 22. marts 1901.

Gift i Fredenborg Slotskirke 12. august 1843 med Christine Marie Schütz, som var datter af en købmand i Fredensborg. 7 børn.

  1. Frantz ADAM Dodt, født 1844 i Nordby Sogn, Ribe Amt.
  2. Julie (Juliane) Dodt, født 1849 i Skanderborg.
  3. Beatus Dodt
  4. Betzy Dodt
  5. Elise Polly Dodt, født 1859.
  6. Alida Dodt, født 1851 i Hørsholm, gift med forpagter Mathias Dall, født 1847 i Løgumkloster. De fik 2 børn: Sophie Beate Christine Dall, født 24. juni 1877 i Nykøbing Falster og Michaela Madsine Dall, født 1879 i Herstedvester.
  7. Oscar Dodt, født 10. april 1853 i Rendsborg, Tyskland, gift med Christine, født 1. maj 1870 i Haderslev. De fik 2 børn: Oscar Christien Jessen Dodt, født 25. juli 1905 i København og Margrethe Dodt, født 1. oktober 1910 i København.Hans far døde, da Beatus Dodt var 2 år og hans mor, Cathrine Stibolt, sad tilbage med en stor børneflok i trange kår. Hun fik imidlertid fribolig på Fredensborg Slot, hvor Beatus tilbragte hele sin barndom. 15 år gammel blev han discipel på Gammeltorvs Apotek i København. Som farmaceutisk kandidat arbejdede han på apotekerne i Grenaa, Drammen og Flensborg. 26 år gammel blev han bestyrer af filialapoteket på Fanø.

Da Fanø Apotek senere blev selvstændigt manglede Beatus Dodt kapital til at købe det, og han opgav at forsætte som apoteker. Han blev 1850 udnævnt til toldassistent i Flensborg. I den egenskab var han ansat forskellige steder i hertugdømmerne. 1861 blev han blev han forflyttet til Aarhus og 1864 til Vejstrup syd for Kolding var ansat de næste 18 år. I 1862 blev han udnævnt til strandkontrollør i Lohals på Langeland. 1886 tog han sin afsked på grund af alder og flyttede til Fredensborg, hvor både han og hans hustru var vokset op. Her tilbragte han resten af sit liv. Han døde i Fredensborg 16. marts 1901.

Kilde: runeberg.org