Andreas Henrik Stibolt

Cathrine Stibolt (1776-1832) gift med Frans Martin Dodt  (1776-1819).

Pastel af Jens Juel.

Frants Martin Dodt (1776-1819).

Kobberstikker og søofficer, født i Helsingør den 10. maj 1776, blev søkadet og officer. Han deltog som premierløjtnant i affæren under St. Thomas, hvor Briggen Lougen sejrrigt kæmpede med to engelske Skibe (paa 26 og 18 Kanoner). Hans eneste kendte arbejder er to Stik i kobber forestillende den nævnte Kamp, og

efter Lahdes udsagn skal J. F. Clemens have hjulpet ham med dem, samt en Radering, betegnet 1802.

Han førte under Krigen i 1807 en Kanonchaloupe, blev 1810 Ridder af Danebrog og traadte 1813 ud af etaten som Kaptajn, da et Fald paa isen havde gjort ham syg for Resten af hans Liv. Sine seneste Aar levede han som Inspektør ved Helsingørs Færgelav. Han blev gift den 24. November 1801 med Cathrine de Stibolt (1776-1832), datter af Andreas Henrik de Stibolt og døde den 13. December 1819 i Fredensborg.

Kilde: rosekamp.dk/Weilbach

I januar 1801 gav den engelske regering ordre til, at dansk-norske skibe skulle tilbageholdes i britiske havne og opbringes og beslaglægges i rum sø. Danmark havde bragt sig i modsætningsforhold til Storbritannien ved indgåelse af det væbnede neutralitetsforbund med Sverige og Rusland.

Krigshandlingerne begyndte ved et ubeboet skær, Fugleklippen, i nærheden af St. Thomas den 3. marts 1801. Briggen LAUGEN var ledsaget af skonnerten DEN AARVAAGNE undervejs fra Christianssted til Charlotte Amalie, da to britiske fregatter indledte en forfølgelse. DEN AARVAAGNE vendte tilbage til Christianssted. Ved Fugleklippen angreb fregatterne LAUGEN og kaptajnløjtnant C. W. Jessen gav ordre til at besvare ilden. Efter en times kamp nåede LAUGEN ind under beskyttelse af fortets kanoner, og briterne afbrød kampen. LAUGEN havde 1 død og to sårede. Den ene af de sårede var premierløjtnant Frants Martin Dodt. Hjemvendt til Danmark fik han orlov for at udarbejde et stik af slaget ved Fugleklippen.


Briggen LAUGEN var tegnet af Ernst Wilhelm Stibolt (lillebror til Andreas Henrik). Den blev søsat 10. september 1791 og indgik i flåden fra 1792-1802. Den var armeret med 20 stk. 18 punds kanoner. Konstruktionen viste sig så vellykket, at Ernst Wilhelm Stibolts tegninger blev benyttet ved bygningen af 10 nye brigger til den Dansk-Norske flåde i perioden 1804-1807. Disse skibe blev kendt som "de stiboltske brigger".

Kort tid efter kampen ved Fugleklippen blev de Vestindiske øer besat af englænderne, som overtog LAUGEN. Året efter i 1802 blev den tilbageleveret til Danmark i forbindelse med fredsslutningen. Derefter blev den sejlet tilbage til Danmark og hugget op. Kilde: Navalhistory.dk.

Cathrine Stibolt

Datter af Andreas Henrik Stibolt og Christiane de Hemmer

Slaget ved Fugleklippen.

Cathrine Stibolt, født i København 22. november 1776, døbt i Holmens Kirke den 29. november 1776, død i København 10. juli 1832 og begravet fra Garnisons Kirke.

1787 boede hun: København (Staden), Gammelholm.

1801 boede hun: Hørsholm, Rungsted Bye, Sømandshvile.

Gift 24. november 1801 i Holmens Kirke med Frants Martin Dodt (1776-1819), søn af købmand i Helsingør, kongelig agent og brygger Arent Henrich Dodt (1733-1811) og hustru Suzanne Marie von Dockum. 8 børn.

 1. Skjold Biarke Dodt, 1803-
 2. Franciska Dodt, 1803-
 3. Viggo Dodt
 4. Polly Zea Dodt, 1805-
 5. Alida Dodt, 1806-
 6. Just Victor Dodt, 1808-
 7. Mariane Betty Dodt, 1815-1884
 8. Christian Harry Carl Adolf Louis Valdemar BEATUS Dodt, 1817-1901


Frans Martin Dodt, stregætsning, En fregat, 1802. Den Kongelige Kobberstiksamling.

Frans Martin Dodt, stregætsning, En orlogskutter, 1802. Den Kongelige Kobberstiksamling.

Deres børn

Skjold Biarke Dodt, født 1803


Franciska Dodt, født 1803


Viggo Dodt


Polly Zea Dodt, født 1805


Alida Dodt, født 1806Just Victor Dodt, født 1808 i Fredensborg, død 1864 ved Dybbøl. Kaptajn i infanteribataljon og senere oberstløjtnant.

Gift 5. december 1804 i Korsør med Lovise Ottilia Bagger, født 12 februar 1815 i Korsør, død 21. august 1895 i københavn, datter af toldinspektør Peter Johannes Valdemar Bagger (1780-1853) og hustru Inger Margrethe Crone (1784- ).

6 børn.

Mariane Betty Dodt, født 12 august 1815 i Helsingør, død 29. oktober 1889.

Gift med Erik Peter WILHELM Lund, født på Christianshavn i 1820, død 10. februar 1854.

De havde en søn Peter Johannes Valdemar Lund, født på Christianshavn i 1849.

Link til Beatus Dodt 1817-1901

Frans Martin Dodt, stregætsning, udateret. Den Kongelige Kobberstiksamling.

Mary Ann "Mariane" Dodt (1766-1854), Frans Martin Dodts storesøster, Cathrine Stibolts svigerinde.


Mariane Dodt blev født i Helsingør den 30. september 1766, døbt 7. oktober 1766 i Sct. Olai Kirke i Helsingør og døde 24. november 1854 i Lyngby.


Hun blev 3. november 1786 gift i Lyngby med Steffen Arent van Deurs, født 19. juli 1761 i Helsingør og død 4. oktober 1791 i Helsingør. De fik i 1791 et barn, Henriette Emilie van Deurs, der døde som spæd.


Gift 2. gang den 24. juli 1794 i Marie Kirke i Helsingør med John David "Daniel" Belfour, født i London i 1754 og død i Helsingør i juli 1805. De fik 4 børn:

 1. Fanny Mathilde Belfour (1795-1832).
 2. Georg Archibal Belfour ( 1797- )
 3. Jenny Clementine Belfour (1798- )
 4. John Alexander Belfour (1801-1826).Frans Martin Dodt, stregætsning, udateret. Den Kongelige Kobberstiksamling.

Frans Martin Dodt, stregætsning, udateret. Den Kongelige Kobberstiksamling.

Frans Martin Dodt, stregætsning, udateret. Den Kongelige Kobberstiksamling.

Frans Martin Dodt, stregætsning, En bjergegn, 1802. Den Kongelige Kobberstiksamling.

Frans Martin Dodt, Briggen "Lougen" angribes ved St. Thomas, 1808, Kobberstik. Den Kongelige Kobberstiksamling.

Frans Martin Dodt, Briggen "Lougen" angribes ved St. Thomas, efter 1801, radering. Den Kongelige Kobberstiksamling.

Description: FRANTS MARTIN DODT (Danish, 1775-1819), ''Briggen Lougen under Capitain Jessens Comando...'' (battle of St. Thomas), engraving, signed and titled in plate in bottom margin. Image 10-1/2''h, 17-1/4''w. Browning, water damage right edge, side edges wrapped around glass.


Lot 70: FRANTS MARTIN DODT (Danish, 1775-1819)

Fine Art, Antiques & Sporting Auction

Platinum House

by South Bay Auctions Inc

September 26, 2015

East Moriches, NY, USA