Andreas Henrik Stibolt

           Børn og børnebørn

Jens Peter Stibolt, født i København den 23, september 1774, døbt i Holmens Kirke 28. september 1774, død i København 21. februar 1860.

Sekondløjtnant i Marinen 1792, premierløjtnant 1798, kaptajnløjtnant 1807, Kaptajn 1812, kommandørkaptajn 1817, kommandør 1834, Kontreadmiral 1836, viceadmiral 1848.

Efter en del togter fra 1792-97 gjorde han 1798-1800 tjeneste i Middelhavet om bord på brigget Nidelven (kaptajn Holsten) under Steen Andersen Billes kommando.

1800 blev han ansat ved indrulleringen i Nakskov. 1805 blev han inspektionsofficer ved de oplagte krigsfartøjer i Christianssand. 1807-1814 forestod han værftet i Christianssand, men blev suspenderet i 1812 på grund af anklager om uorden i administrationen, men blev af en nedsat krigsret frifundet. 1813 førte han en langvarig proces om en betydelig fordring på prisepenge, hvilken dog ikke blev anerkendt. I den anledning søgte og erholdt han sin afsked, men trådte året efter på ny i nummer. 1824-1841 var Jens Peter Stibolt medlem af Konstruktions- og Regleringskommissionen. 1840 blev han Kommandør af Dannebrog. Jens Peter Stibolt døde ugift.

Kilde: Projekt Runeberg.Casper Henrik Stibolt TIP TIP OLDEFAR, født i København 11. oktober 1775, døbt i Holmens Kirke 18. oktober 1775, død i Haderslev 13. februar 1850 og begravet i Haderslev , Vor Frue, den 19. februar 1850.

Kornet á la suite ved Sjællandske Rytterregiment 1791, afskediget 1794, genansat 1794 ved det Holstenske Rytterregiment, afskediget 1799, Kaptajn ved Livjægerkorpset 1802, major 1807, kommandør for Jydske Skarpskyttekorps 1811, afskediget med oberstløjtnants karakter og pension 1814.

1801 boede han: København (Staden), Klædebo Kvarter.

1845 boede han: Haderslev Købstad, 4. kvarter, Jungferngang.

Gift 5. oktober 1799 med Erasmine Malling (1781-1848), datter af regimentskvartermester Rasmus Malling (1749-1781) og hustru Ulrica Augusta Bøhme (1755-1801). 9 børn.

 1. Barn (1800)
 2. Aurelia Gustava Christiane (Amalia) Stibolt, 1801-1868.
 3. Andreas Henrik (Ibenius) Stibolt, 1802-1866. TIPOLDEFAR
 4. Michelle Charlotte Stibolt, 1804-1837.
 5. Søn (1805).
 6. Christiane Stibolt, 1806-1807.
 7. Christiane Stibolt, 1808-1889.
 8. Hulda Emilie Stibolt, 1809-1901.
 9. Jens Peter Stibolt, 1812-1887.


Cathrine Stibolt, født i København 22. november 1776, døbt i Holmens Kirke den 29. november 1776, død i København 10. juli 1832 og begravet fra Garnisons Kirke.

1787 boede hun: København (Staden), Gammelholm.

1801 boede hun: Hørsholm, Rungsted Bye, Sømandshvile.

Gift 24. november 1801 i Holmens Kirke med Frants Martin Dodt (1776-1819), søn af købmand i Helsingør, kongelig agent og brygger Arent Henrich Dodt (1733-1811) og hustru Suzanne Marie von Dockum. 8 børn.

 1. Skjold Biarke Dodt, 1803-
 2. Franciska Dodt, 1803-
 3. Polly Zea Dodt, 1805-
 4. Alida Dodt, 1806-
 5. Just Victor Dodt, 1808-
 6. Viggo Dodt.
 7. Mariane Betty Dodt, 1815-1884
 8. Christian Harry Carl Adolf Louis Valdemar BEATUS Dodt, 1817-1901.


Marie von Stibolt, født i København 15. januar 1778, døbt i Holmens Kirke den 25. januar 1778, død 3. september 1821 af krampe og barselsnød og begravet 7. september 1821 fra Skt. Mikkel, Slagelse, Sorø.

1801 boede hun: København, Garden til Fods Caserne ved Nørre Vold.

Gift 12. maj 1797 med toldinspektør i Slagelse Henning Christopher von Holstein (1769-1836), søn af Adam Casper von Holstein (1741-1817) og hustru Birgitte Nielsdatter Schandorph. 11 børn.

 1. Andreas Hendrich von Holstein, 1798-
 2. Christiane Marie Holstsen, 1799-1860.
 3. Christiane Frederikke Holstein, 1802-1853.
 4. Christian Frederik von Holstein, 1802-1872.
 5. Ottilia Charlotte HENRIETTE Holstein, 1804-
 6. Harald Hother Edouard von Holstein, 1807-1846.
 7. Hjalmar von Holstein, 1808-1878.
 8. Halfdan Valdemar Holstein, 1810-1859.
 9. Alfred Helge Holstein, 1813-
 10. Wilhelmine Christiane Ulrikke Holstein, 1815-
 11. Christiane Elisabeth Holstein, 1817-


Hans Henrik Stibolt, født i København 17. jan 1780, døbt i Holmens Kirke den 7. februar 1780 og død i 1805 formentlig ved et forlis ved Sumatra, hvor han var styrmand på et privatejet skib.

1787 boede han: København (Staden), Gammelholm.

1801 boede han: Hørsholm, Rungsted Bye, Sømandshvile.


Ernst Wilhelm Stibolt, født i København 30. juli 1782, døbt i Holmens Kirke 16. august 1782 og død 2 år gammel den 27. september 1784.


Ernst Wilhelm Stibolt, født i København 11. november 1785, døbt i Holmens Kirke den 22. november 1785 og død 12. maj 1832.

1808 fænrik ved Livgarden til Fods, 1809 sekundløjtnant, 1813 Kammerjunker, 1814 Landmåler, 1817 Premierløjtnant, 1823 Regimentskvartermester og Auditør og karakt. Kaptajn.

1801 boede han: Herlufsholm, Sorø.

Gift 31. juli 1828 med Laurentia Nicoline Dresing (1787-1845), datter af sognepræst Nicolai Dresing (1743-1807) og hustru Maria Elisabeth Rubach (1768-1840). Ingen børn.


Michelle Elisabeth Charlotte Christiane de Stibolt, født i København 14. august 1788, døbt i Holmens Kirke den 21. september 1788,død 31. december 1861 i København og begravet fra Holmens Kirke den 7. januar 1862.

1801 boede hun: Hørsholm, Rungsted By, Sømandshvile.

1845 boede hun: København (Staden), Nørre Kvarter, Nørregade 47, første sal.

Gift 11. marts 1804 i Holmens Kirke med Michael Johan Christian Herbst (1775-1830), søn af viceadmiral Adolph Tobias Herbst (1745-1825) og hustru Anna Magdalene Rasch (1747-1835). 11 børn.

 1. Christiane Anette Herbst, 1805-1856.
 2. Adolphine Andrea de Herbst, 1806-1851.
 3. Thora Athalia Herbst, 1807-1812.
 4. Hertha Adelaide Herbst, 1808-1894.
 5. Hulda Emilie Herbst, 1810-1810.
 6. Emilie Adelgrunde Herbst, 1811-1892.
 7. Thora Athalia Herbest, 1813-1871.
 8. Adolph Conrad Valdemar Herbst, 1814-1862.
 9. Wilhelmine Alvilda Herbst, 1816-1851.
 10. Christian Frederik Herbst, 1818-1911.
 11. Hanne Michelle Herbst, 1821-1884.


Andrea Henriette Stibolt, født i København 21. januar 1790, død 1794 og begravet fra Holmens Kirke.


Johanne Thomine Stibolt, født i København 9. september 1792, døbt i Holmens Kirke 2. oktober 1792 og død 2. september 1871.

1801 boede hun: Hørsholm, Rungsted by, Sømandshvile.

1845 boede hun: København (Staden), Udenbys Klædebo Kvarter, Blaagaardsvejen 36.

Gift 1819 med købmand i Napoli Jean Antoine Dalgas (1788-1835), søn af Jean Marc Dalgas (1756-1811) og hustru Marie Francoise Esther Aldebert (1760-1813). 6 børn.

 1. Carlo Eduardo Johan Dalgas, 1821-1851.
 2. Ernesto (Ernst) Dalgas, 1823-1850.
 3. Susette Augusta Dalgas, 1825-1889.
 4. Enrico Mylius (døbt Heinrich) Dalgas, 1828-1894.
 5. Dagmar Louisa Dalgas, 1830-1883.
 6. Carolina Dalgas, 1832-